Ovládací prvky

 

Velikost lišty

Výrobce udává maximální délku lišty, se kterou může pila pracovat. Většina pil je v základní výbavě osazena lištou 15″ – 38cm. To je optimální délka pro zpracování běžných průměrů řeziva a dobrou manipulaci s pilou, které je s touto lištou optimálně vyvážená. Pokud je potřeba pro zpracování větších průměrů řeziva použít delší lištu, musí být délka přizpůsobena výkonu motoru pily. Motor pily musí být dostatečně výkonný, aby se s odporem řetězu při řezání mohl vypořádat. Pokud je lišta příliš velká, pila nezvládne zátěž při řezání, nebude dobře řezat a může dojít k fatálnímu poškození pily i zadření motoru v důsledku přehřátí .  Naše nabídka lišt

Motor / objem a výkon

Velikost motoru je zobrazena v kubických centimetrech. Čím větší je motor, tím větší výkon pila produkuje. Měli byste si zvolit pilu, která bude vyhovovat způsobu řezání, který plánujete provádět. Při výběru pily je dobré uvažovat o modelu, který nabídne alespoň malou výkonovou rezervu. Pokud chcete používat pilu pouze pro řezání drobného palivového dřeva, pravděpodobně nebudete potřebovat motor o objemu 60 ccm a bylo by moudré vybírat menší model, který je lehčí a práce je snažší.

Hmotnost

Je uváděna v kilogramech. Hmotnost je uváděna bez řezného nástroje a náplní. K váze pily přidejte 1-2kg pro celkovou hmotnost pily včetně řezných částí a provozních náplní. Samozřejmě je nutné zohlednit právě velikost pily, na které závisí velikost lišty a řetězu a objem benzínu a oleje v nádržích pily.

Typ řezání

Přiblížíme si typy řezání, na které je konkrétní model pily vhodný. Lehké řezání, například v případě Husqvarna 120 znamená, že pila je schopná kácet malé stromy, a dělit malé kulatiny. Tento typ pily je ideální pro mýcení slabých náletů a likvidaci drobných škod například po bouři z prostoru dvora obydlí.

Na druhém konci spektra jsou středně těžké a těžké řetězové pily schopné kácení středních / velkých stromů a zpracování větších dřevin. Například Rancher 455 s 20ti palcovou lištou je schopen řezat kulatinu o průměru více něž 50cm v jednom řezu. Tento typ pily je ideální pro řezání velkého množství palivového dříví a odstraňování větších škod způsobených bouří. Všimněte si, ačkoli to jsou silné pily, jsou určeny pro příležitostné domácí použití. Pro profesionální uživatele jsou k dispozici další výkonnější a univerzálnější pily.

Napínání řetězu

V podstatě se používají tři typy napínání řetězu. Uchycení a napínání bez nástrojů obvykle nabízí největší pohodlí a skládá se ze dvou ovládacích prvků na boku pily. Jeden se používá k zajištění krytu lišty a druhý k napínání nebo povolování řetězu. Tento systém používají e-series typy pil a řetězové pila Husqvarna 120i.

Druhou možností je systém bočního napínání. Ten se skládá ze zajišťovacích matic a napínacího mechanismu, který se ovládá za pomoci nářadí. Otáčením hlavy šroubu v boku krytu lišty se povoluje a utahuje řetězec. Tento systém je velmi praktický pro obsluhu a používá jej většina pily v tomto popisovaných s tomto článku.

Třetí variantou jsou řetězové pily , které napínací šroub na přední straně těla pily se šroubovou hlavou. Tyto šrouby jsou většinou skryté za lištou a obtížně přístupné, takže je komplikovanější napínání řetězu. Tímto systémem je vybavena Husqvarna 120.

Ovládání horního krytu

Je dobré, aby horní kryt válce byl snadno demontovatelný. Pro uchycení horního krytu se používají šrouby, nebo klipy. Klipy umožňují uživateli rychle a snadno bez použití nářadí uvolnit kryt válce, k snadnému přístupu k vzduchovému filtru a zapalovací svíčce. Tam, kde nejsou klipy používány, je kryt obvykle držen pomocí šroubů a je nutný šroubovák. Možnost sejmutí krytu válce bez použití nářadí je užitečná funkce, zejména při používáním pily v prašném prostředí, kde potřebujet častěji otevřít kryt a čistit vzduchový filtr pily.

Zářezové značky

Jedná se o linku na těle pily a horním krytu válce, která umožňuje uživateli směřovat kácení s větší přesností.

Motor X-torq

Toto je registrovaná známka konstrukce motoru společnosti Husqvarna. Pomohla společnosti dosáhnout optimální spotřeby paliva ve svých pilách a snížení emisí tak, aby splňovala emisní limity Evropské unie.

Ovládání sytiče a vypínače.

Ovládací prvky sytiče a vypínače slouží k ovládání startu a zhasnutí motoru. Sytič slouží ke snadnému startu studené pily. Protože jde o systém, který pomáhá k zaplavení motoru pily při startu, je třeba používat sytiče s rozvahou, při startu teplé pily se sytičem dochází k takzvanému ulití pily a znemožní start motoru. Vypínač slouží k přerušení chodu motoru

Smart start

Všichni uživatelé motoroých pil vědí, že některé benzinové pily trpí na obtížné startování, a to zejména při vyšších teplotách nebo po dlouhé době nečinnosti. Smart start je systém výrobce, který usnadňuje startování řetězové pily s minimálním úsilím.

Palivová pumpička

Opět je to další prvek, která usnadňuje startování. Několikrát stiskněte balonek palivové pumpičky a vypláchněte veškerý vzduch z karburátoru a palivovém systému.

Brzda řetězu

mnoho uživatelů se setkala s jevem, který nazýváme zpětný vrh. Je to efekt, který vznikne při zaseknutí řetězu ve špičce lišty při řezání. Jde v závislosti na výkonu motoru poměrně silné vymrštění pily směrem vzhůru k obsluze. Pokud jste se při řezání s touto situací setkali, určitě jste byli překvapeni silou rázu. Snad všichni výrobci používají bezpečnostní prvek brzdu řetězu. V případě zpětného vrhu se nártem ruky aktivuje páka brzdy a okamžitě zastaví řetěz.

Hladina hluku

Jedná se o hladinu hluku, kterou vnímá obsluha pily. Trvalá expozice hladin hluku nad 85 dB (A) může poškodit sluch. Většina modelů motorových pil jsou hlučné a z údajů výrobců uvidíte, že úrovně se pohybují rozsahu od 97 do 104 dB (A).

Úřad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OSHA) doporučuje, aby hladiny hluku byly udržovány pod 85 dB (A). Při každém zvýšení o 3 dB (A) doporučujeme, aby doba expozice byla snížena na polovinu. Pokud se například hladina hluku zvýší na 100 dB (A), doporučená doba expozice je 15 minut denně. To důvod, proč je třeba při používání motorových pil nosit chrániče sluchu, sluchátka.

Úroveň vibrací

Vibrace způsobené při používání nejen motorových pil mohou být příčinou onemocnění rukou, jako je syndrom chvění rukou (HAVS) a syndrom karpálního tunelu. Každý, kdo trpí těmito stavy ví, že mohou být bolestivé a velmi omezující.

Vibrace lze měřit v metrech za sekundu (m / s²). Obecně je každá úroveň pod 5 m / s²

považováno za nízké, mezi 5 m / s² a 9,9 m / s² jako střední a 10 m / s² a vyšší. Čím nižší je číslo, tím více času můžete motorovou pilu bezpečně používat. Takže například při úrovni 5 m / s² můžete pilu bezpečně používat asi 2 hodiny během 8 hodin. Při 4 m / s² se přípustná doba zvyšuje na 3 hodiny. Při úrovni 6 m / s² se čas snižuje na 1 hodinu a 30 minut.

Výhodou řetězových pil Husqvarna je jejich systém LowVib, který je velmi účinný při snižování úrovně vibrací, kterým je uživatel vystaven. Téměř všechny modely s výjimkou Husqvarna 445 zaznamenaly úrovně vibrací méně než 5 m / s².

Velikost palivové nádrže / spotřeba

Spotřeba paliva se měří v gramech na kilowatthodinu (g / kWh). Čím nižší číslo znamená vyšší spotřebu paliva.

Typ olejového čerpadla

Všechny řetězové pily Husqvarna mají automatické mazací systémy, což znamená, že uživatelé nemusejí při řezání ručně dávkovat olej na lištu.

Většinou jsou to systémy s pevným průtokem, které podle názvu znamená, že nemůžete měnit rychlost průtoku tak, aby odpovídala podmínkám řezání. Nastavitelná olejová čerpadla větší komfort při práci s pilou a modely Rancher jsou tímto typem čerpadla vybaveny.

Objem olejové nádrže a spotřeba

Spotřeba oleje pro ztrátové mazání je uvedena v mililitrech a udávají, jak dlouho by měla zásoba oleje v nádrži vydržet. Takže například Husqvarna 450 má objem olejové nádrže 260 ml a průtok 13 m za minutu. Měli byste tedy mít možnost pracovat zhruba 20 minut, než vyčerpáte zásobu oleje pro mazání lišty. V praxi se spotřeba oleje pro ztrátové mazání a spotřeba benzinu shoduje. Tedy při doplňování benzinu doplňujete olej pro mazání lišty. To však nelze brát zcela striktně, poměr se může měnit v důsledku hustoty používaného oleje a režimu práce.

Rychlost řetězu

Rychlost řetězu, která je měřena v metrech za sekundu, může být důležitým faktorem, pokud jde o výkon řezání. Čím vyšší je rychlost řetězu při řezání, tím větší je účinnost pily.

zpět na hlavní stránku